לפרטים מלאים
ניתן ליצור קשר עם צוות אקורד

Section 1
s1-1
s1-2
s1-3
Section 2
Section 3
התערבויות פסיכולוגיות-חברתיות
לקידום גיוון והכלה
שותפות ושותפים יקרים,

מרכז אקורד מפתח ומנגיש ידע אקדמי חדשני בפסיכולוגיה חברתית בתחום יחסים בין קבוצות, על מנת לקדם יחסים שוויוניים, סובלניים ומכבדים בין הקבוצות החברתיות והאתניות השונות בחברה הישראלית, ובין החברה הישראלית לחברות השכנות במרחב.

בין היתר, פועל מרכז אקורד לקידום תעסוקה הוגנת במטרה להביא לשינוי תפיסתי ורגשי עמוק, המשפיע על התנהגות ומושפע ממנו, בתקווה לצמצום מופעים של גזענות, אפליה והדרה, וקידום חברה שוויונית וסובלנית יותר.

הנגשת הידע לשדה מתבטאת בהתערבויות מגוונות בארגונים ויוזמות העוסקות בקידום תעסוקת אוכלוסיות מגוונות בשוק העבודה.

בחוברת זו תמצאו מידע מפורט אודות ההתערבויות הפסיכו-חברתיות שפותחו בשנים האחרונות במרכז אקורד, כולל סל ההכשרות המוצע לחברות.

ההכשרות נותנות מענה לשלבים השונים במחזור חיי העובד.ת ומציעות למידה קבוצתית, עיונית וחווייתית; שיתוף בהתנסויות, באתגרים ובהתלבטויות והתנסות ביישום ההתערבויות באמצעות כלים ייעודיים שפותחו אף הם באקורד.

הנעת תהליכי גיוון והכלה בארגונים

קידום תהליך גיוון והכלה בארגון כרוך לעיתים בהתמודדות עם אתגרים, כגון: רתימת שותפים, הסברה של מהות וחשיבות המהלכים והתמודדות עם התנגדויות בצמתים שונים. מפתח חשוב בהצלחת מהלכי גיוון והכלה הוא המוטיבציה לקידום הנושא מאחר שההתנגדויות אליו ייחודיות ביחס לתהליכי שינוי אחרים. אנו באקורד מאמינים.ות כי זיהוי והבנה של המוטיבציות המגוונות והיכולת להתמודד עם התנגדויות לתהליך הם כלי עבודה מרכזיים עבור מובילי.ות הגיוון בארגון.

אנו מציעים.ות שני סוגי הכשרות בתחום ההנעה לגיוון:
 • סדנת מוטיבציה לגיוון
 • הכשרת הנעה לגיוון והכלה
פרטים מלאים בעמודים הבאים
סדנת מוטיבציה לגיוון
מה מחכה לנו בסדנה?

נעסוק בחיבור למניעים שונים של א.נשים שונים לנושא, נתנסה בכלים מעשיים למיפוי מוטיבציות והגברתן ונכיר מחקרים עדכניים בנושא הנעה לגיוון והכלה.

בתום הסדנה נדע:
 • לזהות את המוטיבציה האישית ואת הקשר שלה למוטיבציה הארגונית.
 • לקטלג סוגים שונים של מוטיבציות ולשייכן לבעלי.ות עניין בארגונים.
 • לבנות "סיפור רותם" מותאם לקהל היעד הרלוונטי בארגון.
למי הסדנה מיועדת?
 • למובילי.ות גיוון והכלה בארגונים

באיזו מתכונת תתקיים הסדנה?

מפגש אחד בן שעה וחצי

אילו חומרים יישארו עם המשתתפים.ות לאחר הסדנה?
 • תרגילי מיפוי מוטיבציות כולל ניתוח בעלי.ות עניין
 • דף מידע הכולל עקרונות בבניית "סיפור רותם"
הכשרת הנעה לגיוון והכלה
מה מחכה לנו בסדנה?

ניתוח תהליך ההנעה לגיוון דרך ארבע נקודות מפתח: תיאום ציפיות ביחס לתהליך הגיוון, היכרות עם המוטיבציות השונות, היכרות עם ההתנגדויות הצפויות וגיבוש מפה להנעת שותפים.ות בארגון.

בתום הסדנה נדע:
 • להסביר מהו תהליך גיוון והכלה באופן פשוט ונגיש.
 • לזהות ולעבוד עם מפת מוטיבציות לרבות המוטיבציה האישית והארגונית.
 • לזהות ולקטלג התנגדויות של בעלי.ות עניין, ולהתאים סוג התערבות להתנגדות.
 • לבנות מפת שותפים על בסיס ניתוח מוטיבציות והתנגדויות של בעלי.ות עניין בארגון.
למי הסדנה מיועדת?
 • למובילי.ות גיוון והכלה בארגונים
 • ליועצות ויועצי גיוון והכלה (בעלי ניסיון מוכח בתחום זה)
באיזו מתכונת תתקיים הסדנה?
 • שני מפגשים בני שלוש שעות כל אחד
אילו חומרים יישארו עם המשתתפים.ות לאחר הסדנה?
 • תרגילי מיפוי מוטיבציות כולל ניתוח בעלי.ות עניין
 • דפי מידע הכוללים עקרונות בבניית "סיפור רותם" וקווים מנחים להתמודדות עם התנגדויות.
סקר הכלה ארגונית
מה נקבל מהסקר?

הסקר מאפשר בחינה של מידת ההכלה בחברות, כפי שזו נחווית על ידי כלל העובדות והעובדים. מדידה זו תאפשר לאבחן את החוזקות והאתגרים הארגוניים בהקשר של הכלה, ולמקד תוכנית פעולה בהתאם. הנתונים המתקבלים מהסקר מנותחים על פי קריטריונים סטטיסטיים מחמירים ומונגשים להנהלת הארגון באופן נהיר וממוקד, על מנת שיוכלו להוות מקור אמין ומעמיק לידע ארגוני חדש וחדשני.

מדידה שנתית תאפשר הערכה מדויקת של מידת השינוי הארגוני במימדי ההכלה.

איך הסקר מודד הכלה ארגונית?

הסקר מבוסס על מודל הארגון המכיל, שפותח במרכז אקורד ומאגד ארבעה רכיבים:

מידת החיבור של א.נשים המשתייכים.ות לקבוצות שונות לצוות, למחלקה ולארגון בו הם.ן עובדים.ות.

המידה בה א.נשים המשתייכים.ות לקבוצות שונות מסוגלים.ות להשמיע בארגון קול, לבטא את עצמם.ן וגם להישמע ולהשפיע; האפשרויות שיש לאנשים המשתייכים.ות לקבוצות שונות לבטא את האני האותנטי, להציג היבטים שונים של זהויותיהם.ן המגוונות והמורכבות.

המידה בה א.נשים תופסים.ות את התהליכים והפרקטיקות הנהוגים בארגון כמאפשרים שיוויון הזדמנויות והתאמה לצרכים ייחודיים.

התפיסות של עובדים ועובדות בארגון ביחס לא.נשים המשתייכים לקבוצות שונות.

מודל זה משמש בסיס הן למדידה בסקר ההכלה הארגונית והן ליישום התערבויות המתמקדות במימדי הכלה ספציפיים, בהתאם למצב הארגוני כפי שמתברר בסקר.

מחזור חיי עובד.ת

אנו באקורד מאמינים כי השגת שינוי משמעותי בגיוון ההון האנושי בארגונים ובהעלאת רמת ההכלה הארגונית, דורשת התייחסות הוליסטית לכלל השלבים במחזור חיי העובד.ת. מכאן, נדרשות התאמות בתהליכי איתור המועמדים.ות, בתהליכי הגיוס והמיון, במערכי הקליטה של עובדים.ות חדשים.ות וכן בניהול השוטף של צוותים מגוונים.

בעמודים הבאים תמצאו פירוט על אודות ההכשרות המוצעות ליישום תפיסה זו.

איתור
גיוס
קליטה
ניהול
איתור מועמדים.ות
סדנה לאיתור מועמדים.ות
מה מחכה לנו בסדנה?

חסמים שונים ניצבים בפני אקדמאים.ות ערבים.ות בהשתלבותם.ן בשוק העבודה, לרבות חסמים מבניים ותרבותיים. ידוע כי קיימים גם חסמים פסיכולוגיים, אך מהם אותם חסמים? איך הם באים לידי ביטוי בהתנהגות חיפוש העבודה של אקדמאים.ות ערבים.ות? והכי חשוב – כיצד ניתן להתמודד עמם כדי לעודד ערבים.ות להגיש מועמדות לחברות עם רוב יהודי? בשאלות אלה ניגע בסדנה ונקבל כלים פרקטיים מבוססי ידע מחקרי לעידוד אקדמאים.ות ערבים.ות להגיש מועמדות.

בתום הסדנה נדע:
 • להכיר את החסמים הפסיכולוגיים המשפיעים על התנהגות חיפוש עבודה של אקדמאים.ות ערבים.ות.
 • לעצב מסרים בפרסומים ומודעות דרושים תוך מתן מענה לחסמים.
באיזו מתכונת תתקיים הסדנה?

לצוותי איתור (sourcing) וגיוס בארגונים

כמה זמן תימשך הסדנה?
 • 2.5/3 שעות, בהתאם לפלטפורמה: מקוונת/ פרונטלית
 • ניתן לקיים מפגש נוסף לתרגול הנלמד
אילו חומרים יישארו עם המשתתפים.ות לאחר הסדנה?

מדריך לעיצוב מסרים במודעות דרושים ופרסומים

איתור מועמדים.ות
ייעוץ במיתוג מעסיק
מה מחכה לנו בתהליך הייעוץ?

מבקשי.ות עבודה ערבים.ות נתקלים בחסמים פסיכולוגיים בדרכם.ן להשתלב בשוק העבודה היהודי, כגון: התפיסה היא שהמעסיק היהודי אינו רוצה באמת בהעסקתם.ן, כי אין להם.ן סיכויים להתקבל בשל מוצאם.ן ועוד.

על מנת לשנות תפיסות אלה ולהגביר את הגשת המועמדויות מצד אקדמאים.ות ערבים.ות, יש בידי המעסיק את היכולת להשפיע על תפיסות אלה באמצעות העברת מסרים מותאמים, דרך פלטפורמה רווחת – "מיתוג מעסיק".

בתום פגישת הייעוץ נדע:
 • להכיר את החסמים הפסיכולוגיים המשפיעים על התנהגות חיפוש עבודה של אקדמאים.ות ערבים.ות.
 • לעצב מסרים בסרטוני מיתוג מעסיק תוך מתן מענה לחסמים.
למי הייעוץ מיועד?

לצוותי מיתוג, שיווק ופרסום בארגונים

גיוס מגוון
מה מחכה לנו בסדנה?

כלים פרקטיים מבוססי ידע מחקרי בפסיכולוגיה חברתית ומיומנויות לריאיון מותאם למועמדים ומועמדות מקבוצות חברתיות מגוונות ובפרט מהחברה הערבית. זאת, על רקע ההבנה כי קיימת שונות בין קבוצות וכי תהליכי גיוס סטנדרטיים, הנהוגים כיום במרבית החברות והארגונים, לא מאפשרים לא.נשים המשתייכים.ות לקבוצות מגוונות הזדמנויות שוות לעבור את שלב הראיונות ולהתקבל לעבודה.

בתום הסדנה נדע:
 • להכיר את החוויות הפסיכולוגיות של שני הצדדים: המרואיין.ת והמראיין.ת
 • להעלות למודעות הטיות סמויות המשפיעות על תהליכי הגיוס
 • לנהל תהליך גיוס לא מוטה – החל מקריאת קורות החיים, דרך ניהול הריאיון ועד לקבלת החלטה
למי הסדנה מיועדת?

לצוותי גיוס ומנהלות.ים מגייסות.ים

באיזו מתכונת תתקיים הסדנה?
 • שני מפגשים בני 2-3 שעות כל אחד, בהתאם לפלטפורמה: מקוונת/ פרונטלית
 • משימת Bridge בין המפגשים
אילו חומרים יישארו עם המשתתפים.ות לאחר הסדנה?

צ'ק-ליסט לניהול ריאיון בלתי מוטה

ריאיון מקוון מגוון
מדוע יש להתייחס באופן ייחודי לריאיון מקוון?

בריאיון פנים מול פנים שמתקיים במפגש בעולם האמיתי (ולא הווירטואלי) קל יותר לפתח שיחת חולין לפני שמתיישבים לריאיון ולשבור את הקרח. המפגש בעולם האמיתי מאפשר למרואיין.ת ולמראיין.ת להביע מסרים לא מילוליים ולקרוא את שפת הגוף והבעות הפנים של האחר. בכל הדרכים הללו המפגש הממשי מסייע לשני הצדדים לדמיין את עצמם.ן עובדים.ות יחד – חוויה קריטית בגיוס מועמדים.ות מקבוצות מגוונות.

המעבר לראיונות מקוונים מייצר מרחק פיזי שמוביל למרחק פסיכולוגי הפוגע בחוויה זו, ובכך עלול לפגוע בסיכויים של מועמדים.ות מקבוצות מגוונות להתקבל לעבודה.

כדי לנהל ריאיון הוגן ולייצר מפגש מקרב ככל האפשר גם מרחוק, מומלץ לנקוט בכמה צעדים, שמצד אחד ייצרו תנאים מיטיבים למועמדים.ות, ומצד שני יסייעו להיערכות המראיינים.ות ולהתגברות על החסמים.

אז מה אפשר לעשות?
 • ליישם המלצות מבוססות מחקר לניהול ריאיון מקוון מגוון
 • לקיים מפגש משלים לסדנת הגיוס המגוון
למי המידע מיועד?

לצוותי גיוס ומנהלות.ים מגייסות.ים שהשתתפו בסדנת הגיוס המגוון של אקורד

שימור מועמדים.ות ערבים.ות בעזרת Buddies (חונכים.ות) בתהליך הגיוס
מה מחכה לנו בסדנה?

מועמדים.ות ערבים.ות נוטים לעתים קרובות לנשור מתהליכי מיון וגיוס לחברות בגלל התמודדותם.ן עם אתגרים ייחודיים הקשורים לקבוצה אליה משתייכים ולסדר החברתי. כמו כן, הם.ן לרוב בעלי.ות רישות עסקי (Networking) מצומצם בגלל היעדר היכרות ושילוב בשוק העבודה. אחת הדרכים להתמודד עם אתגרים אלו היא באמצעות קשר וליווי ע"י גורם מתוך הארגון שמטרתו להעביר מסרים שיעודדו את שימור המועמד.ת בתהליך הגיוס.

בתום הסדנה נדע:
 • לזהות את החסמים הפסיכולוגיים הגורמים לנשירת ערבים.ות מתהליך הגיוס
 • לנהל קשר תומך ולהעביר מסרים שיעודדו שימור המועמדים.ות בתהליך הגיוס
למי הסדנה מיועדת?

לעובדים.ות ערבים.ות וצוותי גיוס בארגונים

באיזו מתכונת תתקיים הסדנה?

2-3 שעות, בהתאם לפלטפורמה: מקוונת/ פרונטלית

אילו חומרים יישארו עם המשתתפים.ות לאחר הסדנה?

עקרונות מנחים ומסרים לשימור מועמדים.ות ערבים.ות בתהליך הגיוס

סרטון מרענן למידה לתהליך גיוס מגוון
מדוע חשוב לצפות בסרטון מרענן הלמידה?

הטמעה ארגונית והפנמה אישית של תוכן מקצועי חדש מצריכות חשיפה מתמשכת ושיטתית לליבת התוכן. לצורך המשך למידה והפיכת הידע לזמין לאורך זמן עבור המנהלים והמנהלות המראיינות וכן לצוותי מש"א, ריכזנו את ליבת הידע המועבר בהכשרה לגיוס מגוון:

 • התהליכים הפסיכולוגיים המתרחשים הן אצל המראיין.ת והן אצל המועמד.ת בריאיון עבודה עם מועמד.ת מקבוצת גיוון.
 • המלצות ופעולות מעשיות להפחתת ההשפעות של תהליכים לא מודעים אלו על הטיית שיקול הדעת, והגברת האובייקטיביות וההוגנות במצבים אלו.
למי הסרטון מיועד?

למשתתפים.ות בהכשרה לגיוס מגוון של אקורד (צוותי גיוס ומנהלות.ים מגייסות.ים)

באיזו תדירות מומלץ לצפות במרענן הלמידה כדי להטמיע את הלמידה באופן אפקטיבי?
 1. כשבוע לאחר קיום ההכשרה לגיוס מגוון

 2. באופן יזום בתקופות בהן מתקיימים ראיונות רבים

 3. באופן יזום על ידי רכז.ת המש"א בשלב המעבר בין ריאיון מש"א לריאיון עם המנהל.ת המגייס.ת
לצפייה במרענן הלמידה
Clip

מומלץ להטמיע את מרענן הלמידה כמקור מידע נגיש ובעל נראות למנהלים ומנהלות באופן שוטף ובכך לבסס את הציפייה לקיום ריאיון הוגן כנורמה מצופה בארגון, ואף להזכיר באופן שוטף לבוגרות ובוגרי הסדנה את הרעיונות המרכזיים שהם.ן לקחו ממנה. לשם כך, חשוב שהמיקום שלו בסביבה הדיגיטלית יהיה נגיש ויומיומי (לדוגמה כלינק בחתימה).

שימור מועמדים.ות ערבים.ות בתהליך גיוס באמצעות ויסות רגשות שליליים
מה מחכה לנו בסדנה?

אחת הסיבות לנשירת מועמדים.ות ערבים.ות מתהליכי גיוס ומיון היא השפעתם של רגשות שליליים כגון פחד, ייאוש וכעס.

בסדנה נלמד על השפעת רגשות שליליים על ההתנהגות, וכיצד זיהוי של אותם רגשות ויישום פעולות מותאמות מאפשרים ניהול אפקטיבי יותר של תהליך הגיוס של מועמדים.ות מהחברה הערבית. זאת, במטרה לשמרם.ן בתהליך ולהגדיל את הסיכוי להשמות.

בתום הסדנה נדע:
 • לזהות ולהבחין בין הרגשות בשיחות עם מועמדים.ות
 • ליישם פעולות המווסתות את עוצמת הרגש השלילי הרלוונטי שזוהה
 • לשמר את המועמדים.ות בתהליך הגיוס והמיון ולהגדיל את הסיכוי להשמה
למי הסדנה מיועדת?

לצוותי גיוס בארגוני השמה של מועמדים.ות ערבים.ות לחברות עם רוב יהודי

באיזו מתכונת תתקיים הסדנה?
 • שני מפגשים בני 2-3 שעות כל אחד, בהתאם לפלטפורמה: מקוונת/ פרונטלית
 • משימת Bridge בין המפגשים
אילו חומרים יישארו עם המשתתפים.ות לאחר הסדנה?

כלי ייעודי לליווי שיחות עם מועמדים.ות ליישום הפעולות המומלצות

קליטה מכילה ו-Buddies (חונכים.ות) בתהליך הקליטה
מה מחכה לנו בסדנה?

הידעת ששליש מהעובדים.ות עוזבים.ות מקומות עבודה בחודשים הראשונים שלא מסיבות מקצועיות?

עובדה זו מחזקת את הצורך בתהליך קליטה סדור. גם כאשר קיימים תהליכי קליטה סטנדרטיים, הנהוגים כיום במרבית הארגונים, הם אינם מביאים בחשבון את ההתמודדויות הייחודיות הניצבות בפני אוכלוסיות מגוונות. קליטה של עובדים.ות מקבוצות מגוונות היא מאתגרת עבור העובד.ת הנקלט.ת כמו גם עבור המנהל.ת והצוות הקולט. עם אתגר זה ננסה להתמודד בסדנה.

נוכל לקחת מהלך זה צעד נוסף קדימה ולהכשירbuddies  (חונכים.ות) לליווי עובדים.ות חדשים.ות באופן מקצועי ומכיל.

בתום הסדנה נדע:
 • להגביר את תחושת השייכות של עובדים.ות חדשים.ות ובפרט עובדים.ות המשתייכים לקבוצות מגוונות.
 • לחזק את החיבור וההיכרות בין העובד.ת החדש.ה לצוות הקולט.
למי הסדנה מיועדת?

למנהלים.ות וצוותי משאבי אנוש בארגונים.

באיזו מתכונת תתקיים הסדנה?

2-3 שעות, בהתאם לפלטפורמה: מקוונת/ פרונטלית
*סדנה המשלבת התייחסות למערך Buddies (חונכים.ות) בקליטה תתארך בחצי שעה

אילו חומרים יישארו עם המשתתפים.ות לאחר הסדנה?

נחל"ה – כלי לקליטת עובדים ויצירת שייכות

ניהול צוות מגוון
מה מחכה לנו בסדנה?

מנהלות ומנהלים של צוותים מגוונים הם.ן מנהלים.ות טובים.ות יותר, מאחר מכיוון שהם נחשפים למגוון דעות, לומדים.ות לנהל שונויות וכך מרחיבים.ות את סל הכלים והמיומנויות הניהוליות. שונויות בצוות נובעות מרקעים שונים של עובדים.ות, אישיים ומקצועיים, אך גם מהשתייכות לקבוצות חברתיות שונות. בסדנה נכיר את הצרכים הרלוונטיים לניהול שונות בצוות – שייכות וקול – ונלמד להגביר הכלה בעזרתם. 

בתום הסדנה נדע:
 • לזהות ביטויים של הצרכים הפסיכולוגיים הרלוונטיים לניהול שונות בצוות
 • למפות את רמת השייכות והקול בצוות המגוון
 • ליישם אסטרטגיות פעולה מבוססות מחקר להגברת הכלה
למי הסדנה מיועדת?

למנהלים.ות וצוותי משאבי אנוש בארגונים (TTT).

באיזו מתכונת תתקיים הסדנה?
 • שני מפגשים בני 2-3 שעות כל אחד, בהתאם לפלטפורמה: מקוונת/ פרונטלית
 • משימת Bridge בין המפגשים
אילו חומרים יישארו עם המשתתפים.ות לאחר הסדנה?

כלי למיפוי רמת השייכות והקול בצוות ואסטרטגיות להגברת הכלה

ניהול צוות מגוון וחיזוק חוסן צוותי בתקופות משבר
מה מחכה לנו בסדנה?

ניהול צוותים מגוונים דורש מיומנויות לזיהוי ומתן מענה לשונויות אותן מביאים.ות עובדים.ות הנובעות מרקעים מגוונים, אישיים ומקצועיים, וכן משונויות הנובעות מהשתייכותם.ן לקבוצות חברתיות שונות.

בתקופות משבר, כגון משבר הקורונה, אתגר הניהול מתעצם, בין היתר בעקבות שינוי באופי העבודה והמתחים הרבים המשפיעים על העובדים.ות וכן על המנהלים.ות.

הספרות המקצועית ועדויות מהשטח מעידות על התרופפות בתחושת השייכות והחיבור של העובדים.ות לצוות ולארגון ועל אתגר בשיתוף בקשיים הנחווים על ידי עובדים.ות בכלל ועובדים.ות מקבוצות מגוונות בפרט. הדבר מעלה צורך מיידי בהתערבות ניהולית לחיזוק תחושת השייכות והבעת קולם.ן של העובדים.ות לשם שיפור הרווחה הנפשית שבתורה תקדם את החוסן הצוותי והארגוני.

בסדנה ניתן מענה לאתגרים אלו באמצעות אסטרטגיות מבוססות ידע מחקרי בפסיכולוגיה חברתית ופרקטיקות הניתנות ליישום כבר למחרת הסדנה

בתום הסדנה נדע:
 • לזהות ביטויים של הצרכים הפסיכולוגיים הרלוונטיים לניהול שונות בצוות
 • למפות את רמת השייכות והקול בצוות המגוון בתקופות משבר
 • ליישם פרקטיקות ניהוליות מבוססות ידע מחקרי בפסיכולוגיה חברתית לחיזוק חוסן צוותי וארגוני בתקופות משבר
למי הסדנה מיועדת?

למנהלים.ות וצוותי משאבי אנוש בארגונים (TTT).

באיזו מתכונת תתקיים הסדנה?
 • שני מפגשים בני 2-3 שעות כל אחד, בהתאם לפלטפורמה: מקוונת/ פרונטלית
 • משימת Bridge בין המפגשים
אילו חומרים יישארו עם המשתתפים.ות לאחר הסדנה?

פרקטיקות להגברת חוסן צוותי וארגוני

קידום תהליכי הערכה ומשוב מכילים
סל הכשרות לצוותים העוסקים בתחומי הערכה ומשוב בארגונים

מחקרים שסקרו עשרות ארגונים מראים כי עובדים ועובדות המשתייכים לקבוצות גיוון בשוק התעסוקה בישראל (ערבים, חרדים, נשים, א.נשים עם מוגבלות, יוצאי אתיופיה ועוד) נוטים לתפוס את תהליכי ההערכה והמשוב כלפיהם כלא הוגנים. כמו כן, במקרים רבים מנהלים ומנהלות אף נמנעים מקיום תהליך הערכה פתוח עם עובדים מקבוצת גיוון ולכן כולם משלמים על כך מחיר כבד: הארגון, המנהלים, צוותי מש״א וכמובן העובד והעובדת.

מה מרכז אקורד מציע?
1

סדנה למנהלים ומנהלות בנושא ניהול שיחות הערכה ומשוב מכילות

2

הכשרה עבור צוותי מש"א בנושא: התאמת תהליכי הערכה והכשרת TTTלמנהלים ומנהלות

3

הכשרה למנהלי ומנהלות מש"א בנושא: הטמעת שינויים בתהליכי הערכה ומשוב, לצורך קידום הוגנות והכלה

ההכשרות כוללות מגוון פרקטיקות מעשיות לצד החומר העיוני, לדוגמה:
 •  למידה קבוצתית, עיונית וחווייתית של השיח הניהולי והשפעת הסביבה הארגונית
 •  תרגול שיחת הערכה הוגנת 
 • התנסות בהעברת הכשרה למנהלים.ות באמצעות "כיתה הפוכה" 
 • ניתוח מוקדים מערכתיים לשינוי המערך הקיים • עיצוב תהליך הטמעה באמצעות כלי שפותח באופן ייעודי למטרה זו
אילו חומרים יישארו עם המשתתפים.ות לאחר ההכשרה?
 • כלי להתאמת שיחת משוב והערכה לקבוצות גיוון
 • המלצות לעיצוב סביבה ארגונית לעידוד הוגנות (דחיפות קלות/ נאדג'ים)
 • מתווה הדרכת לסדנה למנהלים ומנהלות
 • מודל הטמעת שינוי בארגון וזיהוי פרקטיקות תומכות
קידום ופיתוח עובדים.ות
מה מחכה לנו בסדנה?

קידום ופיתוח עובדים.ות הם חלק בלתי נפרד מהתפקיד הניהולי. אבל, האם עצרנו לשאול למה ייצוגן של אוכלוסיות מגוונות בשדרות הניהוליות בארגונים הוא כה מצומצם? מהם הקריטריונים שעל בסיסם מתקבלת ההחלטה לגבי קידום? ולגבי פיתוח מקצועי? האם כולם.ן מקבלים.ות את אותן ההזדמנויות? בסדנה ננסה להשיב על שאלות אלה ונוספות באמצעות כלים פרקטיים, מבוססי ידע מחקרי בפסיכולוגיה חברתית.

בתום הסדנה נדע:
 • לזהות את הגורמים המשפיעים על קבלת ההחלטות בתהליכי קידום ופיתוח עובדים.ות
 • ליישם תהליכי קידום ופיתוח הוגנים בצוותים מגוונים
למי הסדנה מיועדת?

למנהלים.ות וצוותי משאבי אנוש בארגונים (TTT).

באיזו מתכונת תתקיים הסדנה?

2-3 שעות, בהתאם לפלטפורמה: מקוונת/ פרונטלית

אילו חומרים יישארו עם המשתתפים.ות לאחר הסדנה?

כלי לקבלת החלטות וניהול הזדמנויות מקדמי גיוון והכלה

תקשורת מסרים ארגונית לקידום גיוון והכלה
מה מחכה לנו בסדנה?

ניהול מיטבי של מערך המסרים והתקשורת הפנים ארגונית בנושא גיוון והכלה הוא קריטי להצלחת קידום תהליך זה בארגון. בסדנה נלמד לתכנן ולהוביל את מהלך העברת המסרים אשר מסמנים למנהלים.ות ולעובדים.ות את הערכים החשובים לארגון ואת ההתנהגויות הרצויות אשר ביכולתן לקדם ולהגביר מוטיבציה לגיוון והכלה, להגביר עמדות חיוביות והתנהגויות רצויות אשר יעודדו את תהליך השינוי.

בתום הסדנה נדע:
 • לבחור מסרים משפיעים בנושא גיוון והכלה ולסמן את המסרים מהם כדאי להימנע
 • ליישם דוגמאות ופרקטיקות בפסיכולוגיה חברתית להעברת המסרים על פי מודל הארגון המכיל
 • לגבש תוכנית עבודה להעברת מסרים משפיעים אשר תתמוך בתהליך הגיוון וההכלה בארגון
למי הסדנה מיועדת?

למנהלות ומנהלים, גורמי משאבי אנוש, תקשורת פנים ארגונית, שיווק ויחסי ציבור

באיזו מתכונת תתקיים הסדנה?
 • שני מפגשים בני שעתיים כל אחד, בהתאם לפלטפורמה: מקוונת/ פרונטלית
 • משימת Bridge בין המפגשים
אילו חומרים יישארו עם המשתתפים.ות לאחר הסדנה?

כלי לתכנון וניהול מסרים משפיעים לקידום גיוון והכלה בארגונים

לפרטים מלאים
ניתן ליצור קשר עם צוות אקורד

© כל הזכויות שמורות האוניברסיטה העברית בירושלים
עיצוב אתרים – סטודיו ג׳וטו